Mikołaj Potocki

Mikołaj Potocki

Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska

Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska, od 2017 roku współtworzy dział i odpowiada za jego rozwój. Poprzez świadczone i wciąż rozwijane usługi Bureau Veritas Polska pomaga klientom w zarządzaniu ich wpływem na klimat m.in. wspierając w obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktów, LCA, EPD, audytach ESG, zrównoważonym łańcuchu dostaw oraz w zrównoważonych zakupach.
Z racji pełnionej funkcji i doświadczenia, posiada wiedzę związaną z ogólnym funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki oraz z wymaganiami prawnymi w zakresie zmian klimatycznych, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu.