Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska

dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku, a od 2008 stoi na czele organizacji. 

Maria Andrzejewska realizowała projekty o charakterze naukowo-badawczym, których głównym celem były badania środowiska przy zastosowaniu technologii geoinformacyjnych oraz teledetekcyjnych, wizualizacja danych przestrzennych, opracowanie raportów o środowisku, wdrożenie technologii ICT w edukacji ekologicznej, partycypacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem, standaryzacja w planowaniu przestrzennym.

Jest ekspertem w tematyce dotyczącej planowania przestrzennego, reprezentującym stronę polską w europejskich pracach nad specyfikacją danych INSPIRE dla tematu Land use (Zagospodarowanie przestrzenne), jak rownież ekspertem UNEP w GEO-6, zaangażowaną w prace Assessment Methodologies, Data and Information Working Group. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.