Mała kogeneracja odpowiada na duże problemy

Wyzwania klimatyczne i polityka Unii Europejskiej przekładają się na konieczność poszukiwania przez przemysł drogi do minimalizacji wpływu na środowisko.

W przypadku klientów przemysłowych, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie nie ma efektywnego źródła, dobrze sprawdzają się małe jednostki kontenerowe o niskiej mocy, na przykład 1 czy 2 MW.

Energia elektryczna i ciepło to media przemysłowe, które odgrywają̨ istotną rolę w procesie produkcyjnym. Gwarancja ich dostaw, przy zapewnieniu odpowiednich parametrów i stabilnej ceny, jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. Idealnym rozwiązaniem w takich warunkach jest kogeneracja, czyli proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarza się energię elektryczną i ciepło. Kogenerator gazowy można porównać do silnika gazowego napędzającego wał generatora prądu, w którym indukuje się energia elektryczna. Podczas spalania gazu przy okazji uwalnia się również ciepło, które można odzyskać i wykorzystać na potrzeby zakładu. Ciepło to dzieli się na dwa źródła, pierwsze, wysokotemperaturowe, pochodzące z odprowadzenia spalin oraz drugie, niskotemperaturowe, pochodzące z chłodzenia bloku silnika. Ciepło to można wykorzystać do produkcji pary, ciepłej wody lub chłodu. Takie rozwiązanie oznacza lepsze wykorzystanie energii pierwotnej w porównaniu do produkcji rozdzielnej, poprawiające efektywność́ energetyczna. To mniejsze zużycie paliwa, mniejsze koszty i mniejsze obciążenie dla środowiska. 

W przypadku klientów przemysłowych, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie nie ma efektywnego źródła, dobrze sprawdzają się małe jednostki kontenerowe o niskiej mocy, na przykład 1 czy 2 MW.

Jedno z tego typu rozwiązań Veolia wdrożyła dla firmy Crisp Malting, wiodącego na rynku brytyjskim producenta słodu. W 2013 r. Veolia we współpracy z klientem zaprojektowała i wybudowała jednostkaę kogeneracyjną o mocy 1,5 MWe, która dostarcza ciepło i energię elektryczną do procesu produkcyjnego. Ciepło wykorzystywane jest w początkowych etapach suszenia, gdzie wysoka temperatura nie jest wymagana. Ponieważ̇ klient posiada dwie odrębnie działające suszarnie, zapotrzebowanie na ciepło jest stałe, a dzięki temu instalacja jest wykorzystywana jako źródło podstawowe. Veolia wciąż nią zarządza, monitoruje parametry i dokonuje niezbędnych napraw. W efekcie osiągnięto zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 2 386 ton rocznie, a klient może cieszyć się stabilną ceną energii i bezpieczeństwem jej dostaw.

Mała kogeneracja sprawdzi się również w niewielkich ośrodkach miejskich, zwłaszcza w polskich miastach, gdzie jakość powietrza i smog stanowią poważny problem. Tak jest m.in. w Jarocinie, gdzie mała gazowa jednostka kogeneracyjna produkuje energię elektryczną (2 MWe) oraz ciepło (2 MWt). Wraz z ciepłownią węglowo-gazową o mocy 20 MW zapewnia dostawy ciepła na potrzeby odbiorców w mieście.

Jednostka kogeneracyjna pokrywa około 15 proc. zapotrzebowania na ciepło na terenie Jarocina , a w sezonie letnim jest podstawowym źródłem ciepła na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zimą natomiast pełni rolę wspomagającą̨ dla ciepłowni. Wytworzona energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne, a nadwyżki oddawane są do krajowego systemu elektroenergetycznego. W przypadku ciepła w sezonie letnim nadwyżki produkowane w szczycie są akumulowane w sieci cieplnej i zużywane w godzinach niższego zapotrzebowania. Jej budowa pozwoliła na zmniejszenie zużycia węgla o ok. 1 tys. ton rocznie, a także niższe emisje do atmosfery: CO2 – o ok. 900 ton rocznie, pyłów – o 99 proc. w stosunku do produkcji z węgla. Skutkiem była także mniejsza produkcja tlenków siarki i azotu, czyli redukcja wpływu miejskiej energetyki na środowisko.

Więcej artykułów:

Polska: co jest stawką w tej grze? Wyzwania transformacji

Polska prowadzi głęboką transformację swojego sektora energetycznego w celu odejścia od spalania węgla kamiennego i brunatnego. Jedną z potężnych dźwigni zmian jest poprawa efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 - czyli o potędze wspólnego działania

Czy będziemy lgnąć do miast czy raczej z nich uciekać? Czy wiedza ekspertów z Saint−Gobain pomoże osiągnąć neutralność klimatyczną?

Czytaj więcej

Kryzys klimatyczny - czyli jak zadbać o Ziemię, aby pozostała naszym domem w przyszłości

Czy grozi nam katastrofa klimatyczna? Czy wystarczy nam czasu, aby jej zapobiec? Jakie są sposoby skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Czytaj więcej
Zobacz więcej