Katarzyna Udrycka

Katarzyna Udrycka

Niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności

Katarzyna Udrycka - Niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. Edukatorka klimatyczna. Ekspertka programu Climate Leadership Centrum UNEP/GRID Warszawa, absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl), wieloletnia działaczka na rzecz ochrony ptaków w mieście związana z Fundacją Szklane Pułapki.