CCIFP

CCIFP powstała w kwietniu 1994 roku i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 124 Izby francuskie w ponad 94 krajach.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia blisko 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Głównym celem Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce, a także wsparcie firm na rynkach zagranicznych. CCIFP powstała w kwietniu 1994 roku i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 124 Izby francuskie w ponad 94 krajach. www.ccifp.pl